Bạn có thể liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật bằng những cách sau:

  • Qua điện thoại: 0898468799. Cách này bạn có thể tham khảo ý khiến trực tiếp
  • Gửi yêu cầu email:  hungdta@gmail.com bằng văn bảng để được trả lời đầy đủ và chính xác.

Hỗ trợ kỹ thuật chỉ dành cho khách hàng mua hàng tại website www.daithienan.com

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ không bao gồm các gói kỹ thuật dự án và công trình.