Sự khác nhau của công suất RMS và AES watts

Sự khác biệt giữa watts RMS và watts AES?

Watts RMS và watts AES đều là đơn vị được sử dụng để đo khả năng xử lý công suất của loa. Sự khác biệt chính giữa hai đơn vị này nằm ở cách thực hiện phép đo.

Watts RMS là phép đo công suất trung bình căn bậc 2 mà loa có thể xử lý theo thời gian mà không bị hỏng. Phép đo này thường được xác định bằng cách áp dụng tín hiệu sóng  hình sin liên tục vào loa và tăng dần công suất cho đến khi loa bắt đầu bị méo hoặc bị hỏng. Sau đó, khả năng xử lý công suất được thể hiện theo công suất tối đa mà loa có thể xử lý mà không vượt quá mức méo tiếng đã chỉ định. Công suất tối đa này thường được biểu thị bằng đơn vị watt RMS.

Ngược lại, Watt AES là phép đo công suất tối đa mà loa có thể xử lý mà không bị hỏng hay nói cách khác công suất tối đa loa không bị méo tiếng trong ngưỡng. Tín hiệu thử nghiệm này thường là tín hiệu nhiễu giới hạn băng tần với hệ số đỉnh cụ thể. Sau đó, khả năng xử lý công suất được biểu thị bằng đơn vị watt AES.

(Hiệp hội Kỹ thuật Âm thanh (AES) đã định nghĩa một số tiêu chuẩn để đo khả năng xử lý công suất của loa, bao gồm tiêu chuẩn AES2-1984 (r2003) để đo định mức công suất nhiễu hồng liên tục. Tiêu chuẩn này chỉ định việc sử dụng tín hiệu hồng liên tục và mức được chỉ định để đo công suất tối đa mà loa có thể xử lý mà không vượt quá mức méo tiếng được chỉ định.

Khả năng xử lý công suất thường được biểu thị bằng đơn vị watt RMS và watt AES.

Một tiêu chuẩn AES khác là AES2-2012 (r2017), chỉ định việc sử dụng tín hiệu nhiễu hồng với hệ số đỉnh là 6 dB và băng thông được chỉ định để đo định mức công suất nhiệt của loa. Công suất nhiệt là công suất tối đa mà loa có thể xử lý mà không bị hỏng do quá tải nhiệt. Công suất này thường được thể hiện bằng đơn vị watt AES.

Ví dụ, tiêu chuẩn AES2-1984 (r2003) khi đo bằng tín hiệu hồng (pink noise) liên tục sử dụng tín hiệu nhiễu hồng liên tục có băng thông và mức chỉ định để đo công suất tối đa mà loa có thể xử lý mà không vượt quá mức méo tiếng chỉ định. Tiêu chuẩn này quy định rằng loa phải được thử nghiệm trong khoảng thời gian chỉ định, thường là 2 giờ, với công suất tăng dần cho đến khi vượt quá mức méo tiếng. Công suất tối đa mà loa có thể xử lý mà không vượt quá mức méo tiếng chỉ định sau đó được thể hiện bằng đơn vị watt RMS và watt AES.

Tóm lại, watt RMS và watt AES đều là đơn vị đo khả năng xử lý công suất của loa, trong đó watt RMS biểu thị công suất trung bình theo thời gian mà loa có thể xử lý mà không bị hỏng và watt AES biểu thị công suất tối đa mà loa có thể xử lý mà không bị hỏng khi chịu tín hiệu thử nghiệm cụ thể. AES đã định nghĩa một số tiêu chuẩn để đo khả năng xử lý công suất của loa, bao gồm AES2-1984 (r2003) cho định mức công suất tiếng ồn hồng liên tục và AES2-2012 (r2017) cho định mức công suất nhiệt. Khả năng xử lý công suất thường được thể hiện bằng đơn vị watt RMS và watt AES, và phương pháp đo có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả định mức xử lý công suất của loa.

Dịch và diễn giải từ: Watts Rms - Watts Aes (thesoundguy.co.za)