MIXER ANALOG

Allen & Heath ZED-6FX (Còn hàng...!) - 10%

Allen & Heath ZED-6FX (Còn hàng...!)

6.270.000₫  6.950.000₫
ELECTRO HOUSE XA-12PRO - Dual Effects Cực Hay - 16%

YAMAHA MG-12XU

12.996.000₫

YAMAHA MG-16XU

18.753.000₫
Soundcraft Notepad-12Fx - 15%

Soundcraft Notepad-12Fx

5.015.000₫  5.900.000₫

YAMAHA MGP-24X

44.932.000₫
Behringer PMP6000  Kèm Công Suất Dual Effect - 18%

Behringer PMP6000 Kèm Công Suất Dual Effect

16.531.000₫  20.136.000₫

YAMAHA MGP-32X

53.340.000₫

ROLAND GO MIXER

2.710.000₫

ANT MIX 6FX

5.293.000₫

MIDAS DM16

12.052.000₫

Yamaha MG16X CV

17.820.000₫

Yamaha MG10X CV

6.918.000₫

Mixer F7 - U83BT

1.320.000₫

BOSA MF10

7.590.000₫
Peavey PV10-USB (Echo Cực Hay) - 11%

Peavey PV10-USB (Echo Cực Hay)

3.200.000₫  3.600.000₫
Lọc