MKT/PKD HA800 Chia Tín Hiệu 8 Đường, Chia Micro và Phân Vùng Audio

1.790.000₫
Còn hàng

Chia tính hiệu audio 8 đường, hoặc phân làm 8 vùng âm thanh, chia 8 Headphone

 

Công năng chia micro thông báo cho 8 vùng khác nhau

 

PreAmp: 1 in 6,3mm ra 4 ouput 6,3mm

 

Bảo hành 2 năm

 

Hàng nhập khẩu

alt

MKT/PKD HA800

Chia tính hiệu audio 8 đường, hoặc phân làm 8 vùng âm thanh, chia 8 Headphone

Công năng chia micro thông báo cho 8 vùng khác nhau

PreAmp: 1 in 6,3mm ra 4 ouput 6,3mm

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây