Tủ máy 8U & Kèm Khoang Mixer (SX VN)

2.650.000₫
Còn hàng

SX VN, mở 3 mặt, trước sau và mở náp trên

Bọc nhôm, có 4 bánh xe chịu được 400 kg

Cứng cáp chắc chắn

Thùng cao 60cm

8U thiết bị và khoan chứ mixer 12-16 line

Ván ép dày 2.3mm (Chịu nước và cứng cáp)

alt

SX VN, mở 3 mặt, trước sau và mở náp trên

Bọc nhôm, có 4 bánh xe chịu được 400 kg

Cứng cáp chắc chắn

Thùng cao 60cm

8U thiết bị và khoan chứ mixer 12-16 line

Ván ép dày 2.3mm (Chịu nước và cứng cáp)

Tủ máy 8U & Kèm Khoang Mixer (SX VN)

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây