Điều chỉnh SQ (Sensitivity) trên mciro làm gì?

TÙY Ý ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH ĐẦU THU THEO Ý CỦA BẠN

Chức năng điều chỉnh SQ (SENSITIVITY), có thể tùy chỉnh điều chỉnh khoảng cách độ nhạy (Khả năng đáp ứng tín hiệu micro), giúp  nâng cao khả năng chóng nhiễu với khoảng cách tiếp cận. 

Thông thường phạm vi điều chỉnh từ 0-40 dBm

(dBm) 0 - 10 - 20 - 30 - 40

Tương ứng ứng dụng như sau

- GIÁ TRỊ NHỎ ĐỘ NHẠY THẤP, KHOẢNG CÁCH GẦN VỚI KHẢ NĂNG CHỐNG NHIỄU MẠNH 
- GÍA TRỊ LỚN. ĐỘ NHẠY CAO, KHOẢNG CÁCH XA, KHẢ NĂNG CHỐNG NHIỄU YẾU